Postfix – virtual maps

I znowu zjadłem zęby na pytaniu: „czemu nie działa”:

$ cat /etc/postfix/virtual
konto@jakas.domena.pl konto

OK, niby wszystko w pąsiu? Nie!

First off:
$ postmap /etc/postfix/virtual

Prawie w domu…

$ grep virtual /etc/postfix/main.cf
virtual_alias_domains = jakas.domena.pl
virtual_alias_maps = hash:/etc/postfix/virtual

$ grep permit_sasl /etc/postfix/main.cf
smtpd_recipient_restrictions = permit_sasl_authenticated, (…)

Fkorz:
$ /etc/init.d/saslauthd restart

A potem fkorz:
$ /etc/init.d/posfix reload

No, działa… w końcu…

Do poczytania:
http://www.postfix.org/VIRTUAL_README.html
Oczywiście o SASL tam nic nie ma… Na szczęście pamiętałem, że czegoś może w smtpd_recipient_restrictions brakować.